Noticias

TAXI GALLERY

Feature image

Design Gallery us presenta TAXI GALLERY - Publicitat en moviment

T’agradaria que la imatge de la teva empresa recorregués tota la ciutat de Lleida alhora que passa pels llocs més afluents de la ciutat? Sona bé, oi? Doncs Taxi Gallery et vesteix els taxis de la ciutat amb la teva publicitat i la fa visible amb molt dinamisme i efectivitat.

Design Gallery és la nova concessionària de la gestió publicitària de Tele Ràdio Taxi Lleida, passant a formar part d’una de les agències amb més activitat publicitària de la ciutat i província de Lleida. Aquest nou mitjà es suma al seu ampli catàleg de serveis, fent palès el creixement constant produït en els darrers anys.

La teva imatge surt al carrer i recorre la ciutat!

Design Gallery presenta TAXI GALLERY - Publicidad en movimiento

¿Te gustaría que la imagen de tu empresa recorriera toda la Ciudad de Lleida a la vez que pasa por los sitios más afluentes de la ciudad? ¿Suena bien, verdad? Pues Taxi Gallery viste los taxis de la Ciudad con tu publicidad y la hace visible con muy dinamismo y efectividad.

Design Gallery es la nueva concesionaria de la gestión publicitaria de Tele Radio Taxi Gallery, pasando a formar parte de una de las agencias con más actividad publicitaria de la Ciudad y provincia de Lleida. Este nuevo medio se suma al amplio catálogo de Servicios, demostrando el constante crecimiento vivido en los últimos años.

¡Tu imagen sale a la calle y recorre la ciudad!

© 2014 Design Gallery Consulting. Todos los derechos reservados. Rambla Ferran, 53, 2º 1º, Lleida | mail:dgallery@dgallery.es